x vedios xlxx.pro biqle freeindianporn.mobi borwap.pro freejavporn.mobi xxx.com rajwap onlyindianporn.net 2beeg.mobi javlibrary.pro dinotube sfico.info javidol.org javpussy.net
TOP

Trang chủ >>Tin Tức

Ban Kinh tế Trung ương sắp trình Bộ Chính trị 3 đề án quan trọng

Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị, trong đó có đề án liên quan đến đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước...

 

Ngày 30/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 3 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết. Đó là Nghị quyết số 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành trình Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết mới.

Ban Kinh tế Trung ương đang tiếp tục hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đó là đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020".

Ban Kinh tế Trung ương sắp trình Bộ Chính trị 3 đề án quan trọng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn.

Các văn kiện ban trình Trung ương, Bộ Chính trị thông qua hết sức quan trọng để triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Trần Tuấn Anh lưu ý, cần tiếp tục rà soát, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tổng kết các Nghị quyết, xây dựng các đề án để áp dụng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xác định việc ban hành Nghị quyết đã khó nhưng đưa Nghị quyết vào cuộc sống còn khó hơn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Nghị quyết. Từ đó mới nâng cao được hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng.

Đồng thời, tập trung hoàn thành 3 đề án để trình Bộ Chính trị trong tháng đầu, quý đầu của năm 2023.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu từng cán bộ, công chức ở các đơn vị chuyên môn thuộc Ban cần phải tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế. Từ đó giúp lãnh đạo ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Nguồn vietnamnet.vn

Ban Kinh tế Trung ương sắp trình Bộ Chính trị 3 đề án quan trọng - Tin Tức